เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 425-577-8588
support@phoenixtekk.net

Phoenixtekk llc

Since 2002, Phoenixtekk has been providing system management solutions and now with modern technologies and services like Power BI, we also develop and design custom adhoc reports and reporting solutions for System Center Configuration Manager in SQL Reporting Services and Power BI. 

Our current released reporting solutions "RicherReports 2.0" has taken on the Silver Microsoft Partner status. We plan to continue to excel and create beautiful reports with Power BI Cloud Reporting Solutions. 

Note: Our Team is composed of experienced and knowledgeable experts, ready to help determine and meet your systems management requirements. Along with our partners, we are well equipped, agile, and strategically aligned within the industry.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม