เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
888-882-9873
marketing@3cloudsolutions.com

3Cloud

No matter what stage of your Microsoft Azure journey you’re in, 3Cloud can help your team navigate through anything from adoption and migration to modernization and development on the Azure platform. They provide cloud strategy, design, implementation, and managed services to clients who want to transform their business with Azure. Drawing on a wide variety of Microsoft funding programs, 3Cloud can support your Azure goals from initial strategies through implementation, including:

  • Analyzing your Azure costs and planning your migration
  • Migrating your data center and applications to Azure
  • Modernizing your applications and developing new cloud-native applications
  • Defining your data strategy and building a modern data and analytics platform in Azure
  • Managing and optimizing your Azure environment 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม