เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+44 (0)20 39347205
gero.renker@programframework.com

Program Framework

Program Framework is a Microsoft Gold Partner delivering Project, Programme and Portfolio Management solutions with Microsoft Cloud. Our customers come from all sectors and industries and range from small specialist SMEs to global brands. All deliver complex programmes and portfolios and with our assistance create efficient and effective PMOs. 
Microsoft Cloud services have the power to fundamentally transform the way we work. Implemented with Program Framework’s focus on user adoption and pragmatic process the benefits achieved are manifold. Our customers improve strategic alignment, increase project success, reduce risk, optimize resource utilisation, connect internal and external parties, increase stakeholder engagement and process maturity.
Power BI is a key component of our solutions, reporting on rich data sets such as project status, milestones, resource assignments, financials, risks, issues, change requests, lessons learned and many more. As a result, stakeholders have full visibility, are more engaged and empowered to make better decisions. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม