เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
678-665-1177
info@prologika.com

Prologika

Based in Atlanta, GA, today Prologika is one of the most trusted names in the Microsoft Business Intelligence arena. Our clients, from small businesses and ISVs to Fortune 10 enterprises, derive tremendous value from our services. Our mission is to help organizations make sense of data and to help you understand your business metrics in a few clicks, instead of spending valuable time in search for the right information. Prologika is a Microsoft Gold Partner in Data Analytics, demonstrating a "best-in-class" ability and commitment to meet Microsoft customers’ evolving needs in today’s dynamic business environment and distinguishing itself within the top one percent of Microsoft’s partner ecosystem.

 

We have the credentials: Microsoft Most Valuable Professional (MVP), Microsoft Certified Professional (MCSP), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Business Intelligence Developer (MCITP), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Solution Associate (MCSA), Microsoft Certified Solution Expert (MCSE), and Microsoft Certified Trainer (MCT).

 

We wrote the books you read and we've trained hundreds of BI developers and business users. Visit prologika.com for case studies, publications and training. Contact us to today to let us help you make sense of your data!

 

Core Competencies:

• Business Intelligence Strategy and Assessment

• Organizational BI

- Data warehousing design and implementation

- ETL, data quality, and master data management

- Multidimensional and Tabular data models

- Predictive analytics

- Reports and dashboards

 

• Self-service BI

- Empower users to analyze data in self-service tools, such as Excel and Power BI

- Implement hybrid solutions

- Mentor users in self-service BI

 

• SQL Server

- Database design and development

- Performance tuning

- Could migration

- Migrating from other RDBMS to SQL Server

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม