เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+44 (0)207 451 1200
info@quantiq.com

QUANTIQ Technology

QUANTIQ is a leading Microsoft Dynamics partner, deploying industry leading AX, CRM, GP, NAV, Power BI and Dynamics 365 and D365 Business Central solutions.  We bring these solutions to life with a host of Azure, Data and AI skills that connect the dots and enhance your business processes.

We are skilled at simplifying business processes and enhancing business performance to drive growth, profitability and efficiency.  Providing business consulting, design, implementation and managed services out of our London headquarters, we have successfully deployed Microsoft Dynamics over 1000 times.
 
Multinational clients trust QUANTIQ to lead global projects with enormous complexity including building core Enterprise Resource Planning (ERP) and Customer Relationship Management (CRM) along with Business Intelligence and other third party tools in multi-lingual, multi-legal and high regulatory environments.

Mid-size clients work with our dedicated teams in order to deliver rapid solutions for new organisations or replace ageing unsupported ERP and CRM technology.

Delivering solutions with the highest level of professionalism means we build strong client relationships whilst growing a team of smart innovative thinkers.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม