เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
00642110646126
reza@radacad.com

RADACAD Systems Limited

RADACAD founded by a group of highly specialized consultants and mentors with many years experience in IT training and consulting. We provide Consulting services for companies worldwide with their Business Intelligence solutions, Data Analytics, Information Management, Master Data Management, Power BI.... We also provide training courses online or in person for business intelligence, SQL Server, and Data related topics from 100 to 400 levels.

RADACAD consultants presents in conferences all around the world such as US, UK, Europe, Australia, New Zealand, and Hong Kong. RADACAD presents in the best and largest data related conferences around the world such as SQLPASS Summit, SQLPASS Rally, TechEds, and other conferences. Our team of consultants in RADACAD are passionate to help you to find the best data solution for your business or organization. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม