เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+2348022238006
das@reliance.systems

Reliance Infosystems Limited

Reliance Infosystems is a global ICT organization that provides business transformation, operational excellence, and protection assurance services to businesses, government institutions, and not-for-profit organizations across the world.


We adopt empathy-inspired consultative approaches to locate our customers’ journey and help them reimagine their businesses for unmatched success.


At Reliance Infosystems, we measure our success by the quantum of progress that we have helped our customers to achieve, even when those achievements do not particularly correlate with our revenue goals.   

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม