เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+55 (11) 4301-1310
gestao.comercial@remay.com.br

Remay

A Remay oferece, desde sua criação em 2010, soluções tecnológicas para resolver problemas de negócio. Nossos serviços englobam desde tecnologias consolidadas no mercado nacional e global, como Business Intelligence (Inteligência de Negócio), até inovações mais recentes, como o Big Data, que permite a convergência de todos os dados, seja qual for a plataforma (banco de dados, web, redes sociais e dispositivos móveis). Contamos com profissionais com experiência nas principais e mais modernas ferramentas, além de ampla atuação em diversos setores do mercado.

Apoiamos nossos clientes no desenho de arquitetura, implantação, manutenção, análise de performance e formação de profissionais para atuarem no universo Power Platform, buscando maior entendimento e máxima utilização do consumo dos dados com Power BI, automação de processos de negócio com Power Automate e Power Apps, bem como suportando as evoluções do negócio com toda a gama de serviços da plataforma Azure. 

Contamos com especialistas que atuam como Mentores em nossos clientes, não somente apoiando o desenvolvimento de suas soluções Power Bi, por exemplo, mas juntos, buscando agregar o máximo de conhecimento ao time e valor ao negócio. 

 Seja qual for o ramo de sua empresa, estamos preparados para apresentar uma solução simples, rápida e adequada para suas necessidades.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม