เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+79057863731
gv@reshape.team

Reshape Analytics

Reshape Analytics have competences on data analysis, construction of data-driven business management, we implement machine learning in decision-making processes and use simulation modeling for strategic scenario planning.

We have strong expertise developing data-driven solutions in:

- Supply chain management
- Strategic planning
- Marketing and Communications
- Assortment and promotions management
- Banking analytics and loyalty programs
We work with MS Power Platform, MS Azure, MS Power BI and etc. Our solution consists of data preparation, analytics and forecasting with MS Azure, visualization with Power BI

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม