เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0413375560
admin@revenite.com.au

Revenite Pty Ltd

Revenite is an Australian consultancy focusing on leveraging your enterprise data assets to drive greater insights into business performance.  


Revenite specialise in providing end to end data and analytic solutions for organisations wanting to leverage their data as an asset. Our highly skilled staff have years of experience in building platforms within the Microsoft Azure Eco System and can take care of all facets of the project from Architecture Design to Power BI model, build and deployment.  We have experience utilising the latest Azure technologies, such as Event Hub and Stream Analytics for real time data streaming, and Machine Learning for predictive models.

 

Our core services include:

 

CONSULTING & ADVISORY

              Data Strategy & Roadmap

              Data Governance Review

              Technology & Architecture Review

              Project Management

DATA VISUALISATION

              Power BI Advisory (Architecture, Roadmap & Governance)

              Power BI Consulting (Design, Build, Automate)

ADVANCED ANALYTICS

               Predictive, Prescriptive, Descriptive Analytics

               Customer Churn

               Basket Analysis

DATA & ANALYTICS PLATFORM

               Modern BI Solution Architecture Design

               Data Engineering / Modelling

               Data Integration (Azure Data Factory v2, SSIS)

               Microsoft BI Stack Development

               Solution Architecture Design (Azure & Hybrid)

               Azure SQL Data Warehouse (Design, Build, Automate, Migrate)

             ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม