เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
07809306116
lucy.braddow@ricoh.co.uk

Ricoh UK Ltd

Ricoh Business Solution Group is a leading provider of consultancy and deployment of Business Intelligence, Microsoft SharePoint, Integration, Data Warehousing, Custom Development and Microsoft Online Services. We enable customers to capture, optimise, manipulate, analyse and deliver information around their organisation in order to help them drive down costs, improve efficiency and increase profitability. 


Industry Expertise: Financial Services, NHS, Government, Retail, Manufacturing, Construction. Business Intelligence: We are able to demonstrate how accurate BI can provide a competitive advantage to our customers, whilst also leveraging their existing investments in Azure Data Services, SQL Server, SharePoint and Office.


 SharePoint: We bring teams and knowledge together in order to drive better business practice and improve productivity. 


Microsoft Online Services: Our specialists are able deliver all of the above strategies within a cloud environment. 


We offer consultancy and development for all Microsoft Online Services products including CRM Online, Microsoft Dynamics, BPOS, Office 365, Windows & Azure. 


Integration: Ricoh's integration solutions enable customers to link such applications together in order to simplify and automate business processes, whilst also eliminating the need to make sweeping changes to the existing applications or data structures. 


Data Platform: Our data platform services and solutions span from small 1 day consultative engagements, to larger scale migration and deployments and we can tailor our services fully to meet your business requirements. Spanning from 1 day “firefighting” engagements, to data platform migration or even perhaps on-going maintenance and support.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม