เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-877-747-4224
sales@rishabhsoft.com

Rishabh Software Private Limited

Our team of specialists has hands-on experience in helping extract specific insights based on user choice, embedding analytical reports & syncing dashboards from different internal & external data sources. This enables businesses to derive data-driven insights that clear clog communication pipelines, boost production outputs & aid in taking the decision-making process to a whole new level.

We’re proud Microsoft Gold Partner for Data Analytics with extensive Power BI experience. We constantly innovate and implement newer methodologies, frameworks, and best practices giving our clients the winning edge.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม