เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0845 680 0077
enquries@risual.com

risual limited

As a Tier-1 Microsoft Systems Integrator, we help customers design, test, build, deploy, and operate Microsoft solutions. Our first-class implementation of Microsoft solutions has been recognised by the Microsoft UK Leadership Team, choosing risual as Microsoft UK Country Partner of the Year in 2015. We have achieved eight gold and two silver Microsoft competencies in core solution areas, a result of our exemplary technical skills and customer satisfaction. Because the majority of core IT services are now designed and developed with a range of varied delivery models, we fully support a range of cloud solutions. Microsoft Azure is a key development resource that saves customers both storage and staffing costs. Azure, Windows Server, Hyper-V, and System Center are a key part of our approach to cloud computing, enabling you to build a dedicated cloud environment to transform the way your team delivers IT services. risual customers benefit from our deep technical ability across a wide array of low-risk and high-value business solutions. Our specific offerings include: Connected Business (providing real-time information to improve productivity and efficiency) -Devices and applications -Business Intelligence with Power BI, SQL/CRM -Real-time communications -CRM, Lync, SharePoint, Office 365, LOB apps Optimised service (delivering IT in a specialised way) -A spectrum of cloud solutions (private cloud/public/hybrid) -Microsoft Azure -Windows Intune -Office 365 -Self Service/ Shared Services End-user computing (giving a modern end-user computing experience) -Windows 7/8/8.1, MDOP/Bitlocker/DA -System Center Suite, MDT, SCEP, ADFS -Office/365, Lync, Exchange -Service Manager/SharePoint 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม