เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 731 7255 7368
oliver.tovar@roedl.com

Rödl & Partner

BI & Analytics Consulting Services

We see ourselves as consultants and not as implementers. Therefore, it is of particular importance to us to support you in handling the following issues:
  • Analysis of the existing BI environment
  • A structured description and documentation of the current BI situation, if necessary
  • A description of the major areas of activity, success factors and risks
  • Creating a roadmap for the migration of the existing BI environment to more innovative and more powerful BI architectures.
  • Consulting on migration, architecture and building of decision fundamentals
  • Concept, implementation and introduction of reporting solutions based on Microsoft technologies
  • Operation of and support with reporting and analytics solutions 
  • Back-end and front-end using Microsoft technologies
  • Organising workshops to motivate all users 


BI & Analytics for Medium-Sized Companies 

Thanks to many years of experience in the trade/retail, professional services and finance & controlling industries, we have gained considerable expertise in KPI dashboards, sales dashboards and in visualising key performance indicators for these industries. Using the Management Cockpit tool, we integrate the facts relevant to you to perfectly meet the needs of your company. This ensures that you always have an overview of the processes going on in your company, for each level and department. Moreover, the use of AI-based analytics solutions enables you to plan ahead and, thus, structure your business in a more competitive and future-oriented manner.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม