เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
6785397906
nsabree@rowerconsulting.com

Rower LLC

Here at Rower, we believe in using data to drive strategic insights and help organizations like yours make smarter decisions. We are here to be your strategic advisory partner on this journey. We have helped save organizations millions while helping them become more efficient and profitable. We are confident we can do the same for you. Reporting used to mean a lot of spreadsheet headaches, but today’s technology can make your life a lot easier. You have two choices for making that happen: ▶Report Automation ▶Dashboard Development We are made up of data scientists, BI Architects, analysts, consultants, and software developers, who have years of hands on experience. We can accelerate any project development timeline so you can have the answers faster and get on with doing what you do best. We partner with: Microsoft, Tableau, Alteryx, PowerBI, Amazon Web Services and more.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม