เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+7 (8332) 760-750
popov@rubicon-it.ru

Рубикон

Мы профессионально занимаемся обработкой и визуализацией данных и приносим пользу.

Помогаем дистрибьютерам, холдингам и производствам собрать данные из 1С, ERP, Excel, SQL или Oracle и вывести их на дашборды для принятия решений. С помощью интерактивных отчетов директор компании видит всю картину по предприятию на экране своего планшета или смартфона, а руководители направлений ежедневно отслеживают операционные показатели.

 Вот чем мы можем вам помочь:

  1. Разберемся в ваших данных, соберем их в одном хранилище, создадим и настроим систему корпоративной отчетности.

Сделаем все так, чтобы до рядового исполнителя и до собственника компании быстро доходили одинаковые цифры.

Данные собирались из источников автоматически, и на совещаниях все оперировали "одной правдой".

  1. Сделаем понятные и лаконичные визуальные отчеты для руководства

Мы поможем представить финансовые показатели, цифры по продажам и отгрузкам в виде понятных графиков, а не громоздких и трудночитаемых таблиц.

  1. Поможем решить аналитическую задачу «на месте» и поделимся опытом

Проведем для ваших аналитиков мастер-класс и за 1-2 дня разберемся в проблеме и поможем самостоятельно сделать первый аналитический отчет.

 

Наши сильные стороны – хранилище и модели данных, на базе которых мы и создаем интерактивные отчеты в Power BI.

Мы работаем с ритейлом, банками, дистрибуцией, производством и агросектором. Трижды наши проекты по бизнес-аналитике были признаны лучшими в России на конкурсе партнерских решений Microsoft.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม