เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
818 927 3660
mssales@sadasystems.com

SADA Systems, Inc.

Named the 2015 Microsoft Partner of the Year for Cloud Packaged Solutions and a Finalist for Cloud Productivity, as well as the 2015 Microsoft U.S. Education Cloud Partner of the Year, SADA Systems is a global leader in providing cloud computing, managed services, consulting and app development for organizations worldwide. SADA is a Microsoft National Solutions Provider (NSP) with Gold Competencies, and a Cloud Solutions Provider (CSP). Founded in 2000, SADA houses an expert team of Microsoft Partner Technology Solutions Professionals (P-TSP) recognized for excellence and innovation in Microsoft cloud solutions. As a premier Microsoft partner, SADA has extensive expertise in Office 365, SharePoint Online, Skype for Business, Power BI, Dynamics CRM Online, Enterprise Mobility Suite and Azure cloud solutions. Awards and Accomplishments include: - 2015 Partner of the Year for Cloud Packaged Solutions - 2015 Finalist for Cloud Productivity - 2015 U.S. Education Cloud Partner of the Year - 2014 3X Office 365 Deployment Partner of the Month H2 FY14 - 2014 U.S. Education Cloud Productivity Partner of the Year - 2013 WPC Cloud Partner of the Year Finalist - 2013 WPC West Region Technical Excellence Award Winner - 2012 EDU Partner of the Year - 2012 Cloud Champion - 2011 Cloud Innovator - National Solutions Provider - Cloud Accelerate Partner - Tier 1 Cloud Champions Club - West Region Managed Partner Awards for Excellence in Competency: AMMO and Sales - Azure Circle - Top 3 Yammer Partner, Original Yammer YCEPP Partner

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม