เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+381 (11) 310-8500
info@saga.mk

SAGA d.o.o. Beograd

Ever since Saga was established in 1989, the aim was to become an ICT services company for large and medium enterprises in the market, within the industries where ICT is of key importance for success. Since 2005, Saga is a number one system integrator company in Serbia (according to the official revenue reports) and a clear market leader. In Adriatic region Saga is system integrator number six. During the past 23 years the company has established partnerships with more than 70 renowned companies working within the IT industry. The company is expanding in the region and continuing to invest in employees and the level of their knowledge, training and expertise. Saga is constantly expanding the area of operations, investing in internal development, closely following world technological trends. In 2009, the year that saw our 20th anniversary, we have made the most important partnership since startup: by joining the New Frontier Group, we became a part of the most promising group of ICT companies in Central and Eastern Europe.

As a Microsoft LAR (Large Account Reseller) partner Saga d.o.o. Beograd is able to offer the Select, Select+, Campus, Enterprise, and Enterprise Subscription agreements. The licensing team is experienced in dealing with many different parts or subsidiaries of large organizations, which has helped them gain a true understanding of the licensing issues which global organizations in today’s marketplace are facing with. Sagas’ Competitive Advantage: - Longstanding presence on the market and outstanding reference list - High level of service and customer satisfaction - Technical expertise – largest number of certificates in ICT industry in Serbia - System integrator approach - Good geographic market coverage - Exquisite services and technical support

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม