เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+254727683641
info@salaam.ke

Salaam Technology Limited

Salaam Data Analytics
We have the expertise in analysing complex data to aid in decision making. We use realtime ,daily, weekly and monthly analytical monitoring to determine patterns so that you can tell what you are doing well, determine how we can make it better and recognise problems before they result in material damage. 

Salaam Cloud Computing
We provide guidance as you journey to the cloud by ensuring you consider the best value in terms of infrastructure needs, business requirements, security and privacy considerations. We provide a roadmap in cloud implementation through our technical expertise. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม