เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
00390521788811
mkt@sarce.it

Sarce S.p.A.

[EXPERTISE E TEAM BUILDING] L’obiettivo principale di Sarce è creare un team di progetto in grado di avere una visione allargata, sia dello scenario aziendale in cui si opera che delle necessità del cliente, costruendo un percorso condiviso e identificando gli strumenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. [KNOW HOW E INNOVAZIONE] Le competenze certificate e l’esperienza su settori e ambiti differenti sono la chiave attraverso la quale vengono disegnati i nostri sistemi di Business Intelligence, realizzati integrando i tool e le soluzioni più adiacenti alle necessità e alle organizzazioni che si affrontano. La soluzione corretta viene definita di volta in volta valutando il valore e i contributi che strumenti di Business Intelligence, Analytics, Collaboration possono dare al cliente una volta integrati fra loro, arrivando alla progettazione di sistemi evoluti per la Predictive Analysis, la whatif Analysis e i Big Data. [METODO ED EFFICACIA] L’attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei risultati progressivi del progetto rappresenta la milestone sulla quale focalizzarsi. Il percorso portato avanti col cliente, viene continuamente pesato nei risultati e revisionato sulla base dell’evoluzione positiva dei processi aziendali, insieme e grazie ai sistemi Business Intelligence.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม