เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
410.804.5725
josh@satoritechllc.com

Satori Technology, LLC

Satori Reporting offers turnkey NetSuite reporting inside of Power BI. We have replicated NetSuite's data model inside of Power BI with our own advanced connector to allow you to have continuously updating NetSuite data inside of Power BI.

Our expertise is in helping our NetSuite customers achieve the following with Satori Reporting:

  1. Unlimited Joins - NetSuite searches/analytics workbooks have limited joins, yet our Power BI data model supports unlimited joins so you can build end-to-end reports on a single screen
  2. Combine other data sources and your historical data - we have the ability to join other data sources (i.e SalesForce, Google) and your historical data into our data model so that you can have enterprise wide reporting with a single version of the truth
  3. Drill down to transaction level detail - most reporting tools (specifically EPM) don't support drilling down to transaction level detail, but Satori Reporting is setup to include all your transaction level detail with a clickable URL to drill back into NetSuite
  4. Automated refresh - we have a connector that lives 100% inside NetSuite and works via saved searches to bring all your NetSuite data into our Power BI data model
  5. Advanced reporting/analytics - Power BI feature/functionalities far surpass NetSuite's when it comes to reporting and analytics
  6. Budgeting/Forecasting - we've built a process to load budgets and forecasts into Satori Reporting so that you can make your dashboards actionable

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม