เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+32 56 26 03 61
info@savaco.com

Savaco

Savaco, based in Kortrijk (Belgium), provides a wide range of powerful ICT solutions and high quality services. Important, Savaco does not start from the technology, but from business objectives and how IT can create impact on customer business goals. Savaco focusses on four major activities in IT: ICT infrastructure solutions, business productivity solutions, CAD & PLM solutions an IoT solutions. 

Since the start in 1991 Savaco has built a strong reputation as first-class Belgian Solution Integrator and Service Provider: 25 years CAD & PLM Solutions Partner, more than 15 years ICT Infrastructure Integrator, and over 5 years Cloud Solutions Provider.

When it comes to improving business productivity, more and more Belgian organizations are making use of Savaco’s expertise to help them to streamline information, people and processes. By automating processes, making communication easy and using the existing (big) data more intelligently, you are able to take smart business decisions faster. 

Savaco’s team of professionals has a proven track record in Microsoft SharePoint, Office 365, BI and other business productivity projects. So if you want a formula to success, our answer is simple: just give us a call and count on us. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม