เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1(914) 292 0220
contact@saviantconsulting.com

Saviant Technology Consulting & Software Development Pvt. Ltd.

Saviant is the Microsoft Gold Partner for Data Platform, Data Analytics, Cloud Platform, Application Development, and Application Integration. We are the trusted Business Intelligence implementation partners for global Enterprises, across industries like Manufacturing, Energy, Utilities, Food, and Retail.

Our customers drive business transformation through technology solutions built on Microsoft Azure Cloud, Power BI, and Xamarin. We work collaboratively with them to build a modern data warehouse, data analytics platform, and BI dashboards & reporting solution to bring intelligence into operations. We have implemented 210+ greenfield solutions for customers across the US, UK, Canada, Australia, EMEA, and India. Industry experts have recognized Saviant as one of the fastest-growing technology companies, a Great place to work, and an innovator across various business functions.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม