เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (905) 852-0086
cbani@scarsin.com

Scarsin Corporation

Scarsin is a software development company specializing in enterprise-class forecasting. Scarsin’s Integrated Insight Environment (i2e), is a collaborative forecasting platform that incorporates data integration and automated reporting in an end-to-end forecasting solution. Visibility into shared business insights across large organizations is now possible leveraging Microsoft Office and interactive dashboards. With i2e, global teams can establish a plan, monitor execution with ongoing business data refreshes and adjust rapidly to changing business realities. Forecasting, reporting and sharing information across departments, regions and countries is seamless. i2e enables companies to React at the Speed of Business. Find out how i2e delivers speed, agility, cost effectiveness and business friendly processes.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม