เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+234 8145453200
ismailb@seersitconsulting.com

SEERS IT CONSULTING LTD

We leverage leading technologies and solutions from Microsoft to transform our client's businesses and ultimately our goal is to be a data analytics' solution provider that is dependable. We do so by providing data management, data architecture, data visualization, data integration solutions and analytics capabilities that helps organizations to realise – the competitive insights hidden within their data and deliver significant business value to our clients  investment in their ERP & business critical applications.

 

We utilize Microsoft BI stack, Power BI, Tabular modelling and R to solve complex business problems, learn from past events, stay on-top of current conditions and draw reliable conclusions about future events - help businesses make better decisions


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม