เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+2348034049981
ooodusanya@sidmach.com

Sidmach Technologies Nigeria Limited

SIDMACH is an innovation-driven enterprise, providing IT solutions that make people work smarter and live better. Our solutions and services are tailored to meet the needs of our customers, which create and add value to their core deliveries. With deep expertise in the Power BI platform and with deployments for organizations across key verticals, we serve our customers through:

  • Data modelling and Dashboard reporting for insights
  • Analytical computations and aggregations
  • Connection to different data sources, both cloud and on-prem.
  • Publishing of reports from the desktop app to the online service
  • Embedding reports and analytics on mobile and web applications for public presentation


To our clients, we offer services extending Power BI in the following aspects:

1. Power BI Consulting Services

  • Meet with organizations to determine requirements for a Power BI proof of concept (POC)
  • Create a roadmap of the next steps for your Power BI implementation.


2. Personalized Business Application Dashboard

  • Create a dashboard of personal visualizations of the data model from Business Application like Dynamics 365, SharePoint Online including custom be-spoke apps. 
  • Get Insights from Your Data. Effortlessly.

 

3. Power BI Training

  • Build and get your staff with Power BI skills with Microsoft standard learning documents on Power BI and certifications.


 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม