เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0177 3845968
microsoft@sgc.de

SIEGER Consulting GmbH

SIEGER – From Insights to Impact

Wir sind SIEGER, die end-to-end Boutique-Beratung mit besonderem Fokus auf Digitalisierung und Datenmanagement in hochregulierten Branchen.


In den Themen Business Intelligence, Advanced Analytics und Big Data fühlen wir uns zuhause. Der Umgang mit Daten ist ein wesentlicher Teil unserer Unternehmens-DNS. In unseren Projekten erzielen wir zusammen mit unseren Kunden individuelle Lösungen und helfen dabei, diese zu operationalisieren. Dabei nutzen wir leistungsfähige Methoden- und Tool-Kombinationen, die schnell und effektiv zum Ziel führen.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม