เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
604 688 1371
ssg-contact@nttdata.com

NTT DATA

NTT DATA is a top 10 global business and IT services provider operating in more than 50 countries. We combine deep industry expertise with applied innovations across a comprehensive portfolio of consulting, application, infrastructure and business process services. NTT DATA is a part of NTT, a partner to more than 85 percent of the Fortune Global 100. 

NTT DATA delivers consulting, digital solutions and technology services that help you achieve the outcomes that matter most. When you work with us, you get

  • The scale and exceptional delivery power of a top 10 global business and IT services provider
  • The local insight and attention you’d expect from a boutique firm
  • Plus the long-term thinking and commitment to excellence that's part of our DNA

We’re known for proven expertise and innovation in industries like healthcare, financial services, insurance, automotive, manufacturing and public sector. That, combined with unwavering dedication to success, is why clients trust us for years, even decades.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม