เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0049 541 9493317
rbrockbals@sievers-group.com

SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG

Seit über 30 Jahren entwickelt, implementiert und betreut die SIEVERS-GROUP betriebswirtschaftliche Lösungen für mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne. Business Analytics-Lösungen sowie Cloud-Services ergänzen das Portfolio.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Microsoft Power BI Ihre Unternehmensdaten strukturieren, visuell ansprechend darstellen und die wichtigen Aspekte in den Mittelpunkt stellen.

Erwecken Sie Ihre Daten zum Leben und profitieren Sie von einer hohen Vielfalt an Visualisierungen, um unternehmerische Kennzahlen zielgerichtet und aussagekräftig darzustellen.

Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen, wie z.B.:

  • Konzeption und Umsetzung von BI-Projekten
  • KPI- und Strategieentwicklung
  • Betrieb und Projektmanagement
  • Grundlagen- und Aufbau-Trainings

Lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Schritte planen und in einen ersten Dialog einsteigen. Darauf freuen wir uns!

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.sievers-group.com
https://www.sievers-group.com/microsoft-power-bi

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม