เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+48 788 103260
bi@sii.pl

SII POLSKA

Sii Poland offers the best solutions available on the global market – modern systems and IT infrastructure of leading manufacturers of Business Intelligence class solutions mostly based on Microsoft stack as core offering.

Business Intelligence solutions offered by Sii, carefully selected to meet your needs, will change your company into an intelligent company, where decisions are made based on the most up to date analytical data in a minimum amount of time. 

·         You will define new areas for development and methods of generating income.

·         You will learn if the objectives of the organization are being realized in a matter of minutes.

·         You will improve the company’s efficiency, decision-making, customer relation management and reporting processes

In-depth knowledge will let you create an even better business strategy, which will be a guarantee of your success on the market.

Power BI is our strategic choice since this is the most advanced and most flexible tool on the market - it is our preffered choice for our customers as well as for own reporting purposes.  Currently in SII, we have on board almost 100 Power BI specialists - ranging from data analyst, developers and architects. They are ready to share with you their knowledge about Power BI as well as help you with experience from many project developments we have conducted in the past. 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม