เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+55 11 3881-7262
contato@smartconsulting.com.br

Smart Consulting

Smart Consulting is a Microsoft Gold consulting partner focused 100% on Data Analytics and Business Applications.

Since 2003, we have delivered hundreds of projects using Microsoft Dynamics CRM, Dynamics 365, Power Apps and Power BI for companies of various sizes and sectors.

Our projects and services improve our customers' customer service, productivity and sales.

Focus Areas:

Focus Industries:

  • Financial Services;
  • Contact Center / Telecom;
  • Automotive;
  • Information technology and services.

 Please, contact us! We’ll be glad to assist you!

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม