เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+2347034076619
chuma@snapnet.com.ng

Snapnet

Snapnet team has deep expertise on the Power BI platform with deployments for organizations across key verticals (Financial Services Industry, Oil and Gas, Manufacturing, Public sector and Telecommunication sector). 

Our Power BI offerings include but not limited to: 
1. Enterprise Data warehouse Architecture & Design. 
2. KPIs, Dashboards and Reports. 
3. Power BI Embedded. 
4. Custom Visuals. 

You can read more about our Power BI Customer Success stories here - https://www.snapnet.com.ng

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม