เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+40 31 425 19 08
accelerate@softelligence.net

Softelligence

Founded in 2006, Softelligence enables banks, brokers, insurers and MGAs to accelerate growth with next generation data-driven technologies.

We have extensive industry knowledge and a broad expertise in digital projects covering data and analytics, data visualization, machine learning and predictive analytics. 

From data to insights with compelling dashboards, from manual processes and forms to pure digital customer journeys, Softelligence is the partner of choice for many Top-Tier Insurers and Banks in Europe and North-America.

Our Data Analytics solutions can help organisations make smarter investments, focusing on reduced data point complexity to deliver business insights and identify growth drivers. 
 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม