เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 (93) 237-5911
ccolell@softeng.es

SOFTENG

Softeng es una consultoría e ingeniería de software, cuya misión es ayudar a las empresas a incrementar su ventaja competitiva optimizando sus sistemas, mejorando su productividad e impulsando la innovación. 

Para conseguirlo, acompañamos a nuestros clientes con seguridad en su transformación digital, moviendo sus sistemas clásicos a Microsoft 365 y Azure optimizándolos, modernizando su puesto de trabajo para mejorar la productividad y protegiendo sus empresas ante fugas de datos y ciberamenazas, con innovación. Te ofrecemos una estrategia combinada a través de la cual:

-Movemos tus sistemas clásicos a la nube: Además de mover tu correo y archivos a Office 365 y desplegar aplicaciones en Azure IaaS (infraestructura como servicio), Softeng ofrece un valor diferencial gracias a su experiencia contrastada en el desarrollo y optimización de aplicaciones para Azure en PaaS, ayudando así a las empresas no solo a migrar sus aplicaciones a Azure sino sobre todo a incrementar la fiabilidad de éstas y optimizar al máximo su consumo.

-Modernizamos el puesto de trabajo: Te ayudamos a poner en marcha y adoptar todos los productos de la suite Microsoft 365 (Office 365, EMS y Windows 10), mejorando la productividad mediante soluciones modernas usando Teams, PowerAps, Flow, SharePoint, OneDrive, PowerBI, etc.

-Protegemos tu empresa: Te ayudamos a incrementar el nivel de seguridad de manera innovadora a través de los 4 pilares básicos necesarios: “Proteger la identidad de las personas”, “Proteger los datos y aplicaciones”, “Proteger los dispositivos” y "Proteger tu infraestructura", facilitando además el cumplimiento del GDPR. 

Descubre lo que opinan nuestros clientes de Softeng: https://www.softeng.es/es-es/clientes/nuestros-clientes-opinan.html

Contacta con nosotros!

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม