เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
6046331410
sales@softlanding.ca

Softlanding Solutions Inc

Softlanding has the skills to help collect, organize and visualize the multitudes of data being generated by your organization. Thus providing decision makers the Business Intelligence tools to spot risk, find opportunities and make informed decisions. Softlanding's underlying Business Analytics Solution is based on Microsoft's comprehensive Business Intelligence (BI) platform. This platform for data integration, data warehousing, analysis, and reporting is visually displayed on a free-form drag-and-drop canvas with easy-to-use report authoring experience.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม