เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+6421755203
sdunn@softsource.co.nz

Softsource

Softsource’s mission statement is to “To make our customer’s life easier and their organisations more productive and efficient”.  Changing the way that we use software in the work place empowers employees, so they can achieve more and in turn accomplish things that make a difference.

Microsoft’s Data Visualisation tool ‘Power BI’ is just one of the tools that Softsource believe will help your business to achieve more. It allows anyone to visualise and to analyse data, on any device, anywhere.
 

Softsource can help you to understand how Microsoft Power BI can unlock your data, create visibility and value to your workforce.  We have developed several different engagements that allow you to select a solution that meets your exact requirements.  Offerings include:  Deployment and onboarding; Consulting, Design, Project Management Training and/or full commissioned outsourcing.  Use as much or as little of the Softsource PowerBI expertise as required.

You may well have data stored in on-premise data sources or in cloud based systems such as Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, Google Analytics, or Azure SQL server.  Softsource will demonstrate how Power BI allows you to access the data quickly and deliver insights for your business.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม