เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(866) 345 7638
sales@softwebsolutions.com

Softweb Solutions

The biggest challenge faced by numerous businesses is the management of data across the organization, which is growing at a rapid rate. Companies need a robust data strategy to harness this exponential data, which may reside on the cloud or on-premises. The integration of the entire Microsoft software stack coupled with the ability to generate real-time insights using highly interactive visualizations with developer API’s, R scripts, and connectivity to any data source, makes Power BI one of the most value driven BI tool in the market.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม