เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
56227544690
fparente@soluciones.cl

Soluciones S.A. BI Consulting

Contamos con equipos de consultores multidisciplinarios expertos y certificados, que a través de estos 18 años nos ha permitido entregar soluciones tecnológicas de calidad que exceden las expectativas de nuestros clientes. Somos especialistas en Bussiness Intelligence y Businness Analytics, abordamos todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de BI: Assessment, Modelamiento, Integración de Datos, Front-End (Visualización) y Arquitectura. Asimismo ofrecemos servicios de mantención y desarrollos evolutivos para apoyar a los clientes en la continuidad de sus entornos de gestión.

En nuestro proceso de crecimiento y renovación constante como empresa establecimos en 2017 una relación de Partner Silver (Único en Chile) con Cloudera e iniciamos nuestro camino en el mundo de Big Data, actualmente estamos en condiciones de prestar servicios de consultoría en Administración y desarrollo con Haddoop y los demás componentes que conforman el entorno de Big Data.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม