เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
502 41959009
comercializacion@solutiondesign.tech

Solution Design of Centroamercia


Nuestra área de servicios provee soluciones integrales, orientados a resolver los requerimientos de nuestros clientes, con personal calificado.  Somos proveedores de cusos certificados de Microsoft en areas de Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Base de Datos.

Ofrecemos servicios de análisis de información, en toda la etapa de la implementación de un sistema de Inteligencia de negocios que incluye desde la extracción de la información de las diferentes fuentes de información que pueden existir en una empresa, transformación para los análisis adecuados, creación de los modelos analíticos y la creación de los tableros de control para los usuarios de negocios.

Dentro de lo que ofrecemos en nuestros servicios de Inteligencia de negocios tenemos:

 • Planificación del proyecto.
 • Diseño de arquitectura técnica.
 • Diseño y creación del Datawarehouse.
 • Procesos de limpieza y calidad de datos.
 • Creación de Tableros de Control.
 • Creación de KPI’s.
 • Reportes analíticos.
 • Transferencia de conocimiento.
 • Capacitación técnica.

Herramientas utilizadas para implementación de proyectos de Inteligencia de Negocios:

 • Microsfot SQL Server
 • Microsoft Integration Services.
 • Microsoft Analysis Services.
 • Microsoft Data Cleansing.
 • Microsoft Sharepoint.
 • Microsoft Reporting Services.
 • Microsoft Power BI.
 • Azure Machine Learning.
 • Python.
 • R.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม