เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
847-590-3000
michael@solsyst.com

Solution Systems, Inc.

Solution Systems delivers business intelligence solutions through Data Analytics, Dashboards, Key Performance Indicators (KPIs), Reporting and Data Integrations using Microsoft Power BI. 

We are a Microsoft Gold Partner that has a track record of deploying solutions in the Cloud, on-premise, and in Hybrid scenarios to help you stay up to date with the information that matters to you. 

Some of our key areas of expertise are: Data Analysis, Report Generation, SQL Server, Data Integration, Visualizations, and Business Intelligence and Data Warehouse scoping and design. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม