เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+91-80-6778 1999
info@sonata-software.com

Sonata Software Limited

Sonata is a global software services company focused on helping you make an impact on business and drive value through your IT investments. We do this by bringing the depth of domain knowledge, technology expertise and client commitment to help deliver on strategic new IT solutions.

Our expertise and commitment in delivering complex strategic IT projects is the reason why we are a trusted service provider to Fortune 500 companies across the globe in the software product development and enterprise business segments. It’s a matter of great pride to us that many of these relationships have continued over decades.In India, we are one of the largest software systems integrators with an array of front-end technology deployment services to help clients maximize the effectiveness and productivity of their investments in software.

So, if you are a leader who wants to go deeper in making IT impact on your business, you will find the perfect partner in Sonata to help you translate your vision to reality.     

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม