เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
6153488785‬
aaron@soundbi.com

Sound BI, LLC

We deliver durable and elegant custom data solutions utilizing Power BI. We work with clients across all industries to bring their disparate data sources into a single unified view of their business, establishing a single source of truth for key operational and financial metrics. Engage us to learn how we can help you leverage your organization’s data to deliver value.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม