เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 408 879 2636
shekhar.dhongade@spadeworx.com

SpadeWorx Software Services

SpadeWorx was established in 2006, with the objective of developing user-centric software solutions by utilizing its “User Centered Software Engineering™” (UCSE™) methodology. Since inception SpadeWorx has focused its synergies in developing applications on latest Microsoft Technologies being SharePoint 2010, Silverlight, Windows Phone and Windows Azure. Over a period of 5 years we had the opportunity to develop enterprise scale applications right from Fortune top 10 companies to start-ups based in Silicon Valley and now boost a resume of customers based in USA, UK, India, Singapore, Netherlands and Australia. The application portfolio include, developing Intranet/ Extranet, Web Based, Cloud and Mobility applications. In many instances, our applications have been integrated with LOB applications like SAP, PeopleSoft etc By virtue of its experience & learning’s SpadeWorx, has successfully launched its solution offerings being Idea Management Solution (Ideacomb), Knowledge Management Framework (Bodhi), Rich Media Streaming platform (Ormux) and Enterprise Gamification Solution (Byplay) which currently are being used by large & mid size enterprises based USA and India. SpadeWorx has also built designed and developed enterprise applications on Windows Azure platform.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม