เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+31 20 44 20 620
laurens.frijters@inspark.nl

InSpark

The right steering information with Business Insights

Your organization generates a lot of data on a daily basis. Do you utilize all this data? Do you want to get rid of the Excel jungle and data silo's? So that you can interpret the data correctly and so that the data supports you in taking better decisions? 

Our modern BI approach

With the datalab approach InSpark introduces a new approach and solution based on Microsoft Azure and Power BI. By using the power of the cloud, we are able to easily integrate your data. This way, we deliver insights in weeks, instead of months.

Always and anywhere the right insights

Because of our action oriented dashboards, you have insight in your business, always and anywhere, also on your mobile devices. Request a “Bring Your Own Data Workshop” and discover the benefits of our approach. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม