เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
07976 013866
pascal.simmonds@scc.com

Specialist Computer Centres PLC

Removing the concerns of day to day Business Intelligence solution development and management providing a stable environment for critical business application delivery

 


Including: 


KEY BI SERVICES

•Architecture of BI Solutions to meet business reporting requirements

•Design and Development of Data Warehouses to manage organisational data

•Custom Dashboards and Reports Development

•ETL Development to address data transformation and application integration

•BI Infrastructure Support and Maintenance and BI Migration services

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม