เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
401-495-6888
dalbert@spyglassmtg.com

Spyglass MTG, LLC

Spyglass MTG (Microsoft Technology Group) is a consulting firm focused on helping customers get the most out of their Microsoft investments. For over 15 years, we’ve closely partnered with Microsoft to bring their vast and expanding suite of enterprise solutions to our clients. No matter what part of your journey you are on from initial design through implementation, upgrade or maintenance, Spyglass can help pave your way. We leverage proven methodologies, migration tools and expert consultants to architect, build, deploy, migrate to, and manage Microsoft solutions. Whether you are designing a Modern Warehouse or BI Solution, deploying or upgrading M365, implementing Azure, deploying Teams, building a SharePoint Site, developing a Security or Governance Model or developing AI apps on the Power Platform, we can help!


We are proud to be a Microsoft Gold Certified Partner, FastTrack Ready Partner, Microsoft Systems Integration Partner, Microsoft Managed Partner, and a Cloud Solution Provider. With offices in New England and offshore, regional Microsoft relationships and knowledge, and experts at the ready, let us be your one-stop shop for all your Microsoft needs. We’re here to help your business succeed.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม