เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
305-200-3180
mspartner@stabilify.net

Stabilify

Stabilify is made up of a select cross-section of seasoned professionals with over 40 years of collective experience successfully delivering the most innovative Microsoft technologies across a broad spectrum of industries, including social services (health & human services, child welfare, etc.), healthcare and education.

As a certified Microsoft Business Intelligence Partner, Stabilify’s staff has specific expertise designing, developing, configuring, and deploying custom solutions for:
  • Power BI
  • Office 365
  • Dynamics 365
  • SQL Server Analysis Services (SSAS)
  • SQL Server Integration Services (SSIS)
  • SQL Server Reporting Services (SSRS)
  • Dynamics CRM 2011, 2013 and 2015
  • SharePoint Online
  • SharePoint 2010 and 2013
  • Azure Cloud Services

Visit Stabilify’s site at www.stabilifytech.com or contact them directly at mspartner@stabilify.net for more information.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม