เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (212) 4322848
hlim@stellarservices.com

Stellar Services

Stellar Services provides project/program management support using our "OneView" solution, enterprise content management services and IT infrastructure services to federal, state and local government agencies as well as small, medium and large commercial companies throughout the US. We analyze, design, deploy and maintain solutions and technologies that enable our customers to efficiently acquire, transform, and utilize business information to successfully manage their businesses. We continue to enhance the productivity of our customers using state-of-the-art information technology.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม