เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+64 9 551 6999
bi@stellarconsulting.co.nz

Stellar Consulting

Stellar Consulting Group is an award-winning Microsoft Data Analytics Gold Partner and Data Platform Silver Partner. 

Our consultants include experts in Microsoft Power BI and Microsoft's Azure cloud computing platform. We also have deep experience in Microsoft's SQL Server and Business Intelligence Suite.

At Stellar, we believe in putting the power of data and analytics in the hands of every decision maker, and we've been doing just that since 2008.

Stellar works with New Zealand’s most respected brands, including organisations of all shapes and sizes. We help our customers to:

  • optimise their operations
  • engage more deeply with their customers
  • use data to innovate

With offices in Auckland, Wellington and Tauranga, Stellar has the expertise and experience to help your organization turn data into intelligent action.

Find out more at stellarconsulting.co.nz/partners/microsoft

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม