เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 91 788 34 10
powerbi@stratebi.com

Stratebi Business Solutions

We are experts in Power Platform (Power BI, PowerApps and Microsoft Flow) as well as Microsoft Azure.

We have more than 100 customers and references, some of them are cases studies like: Repsol, Toyota Financial Services, Experian, Verifica, Applus, Mercedes Benz, Iberdrola, Endesa, Abanca, NH Hotels, Iberia, Snapon,.… 

We can help you with our experience creating amazing Data and Viz solutions:

  • Integrating and processing data with Microsoft technology: SSIS, Azure Data Factory or Azure Data Bricks, or using other technology: Talend or Pentaho Data Integration
  • Exploring Data with Microsoft technology: PowerBI and Power Apps and Pentaho.
  • Predictive analysis/Machine Learning with R and Python on Azure Data Bricks or Azure Machine Learning
  • Training

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม